Донев: Министерството на енергетиката обявява търг за краткосрочни доставки на втечнен газ