Следващата седмица МЕ ще обяви търг за краткосрочни доставки на втечнен газ