Има рамков договор за танкерите с газ, офертата е ангажираща - Управление и бизнес