Украинските телевизори KIVI започнаха да се продават в България