Компаниите с най-много активи: Пълен енергиен заряд