Българските служители остават в „Мусала Софт“ след придобиването от ARICOMA