Изследователи се спуснаха в най-дълбоката пещера в Австралия