Собствениците на кучета се славят с по-голяма продължителност на живота - ето научното обяснение за това