Германците се запасяват с електрически уреди отопление през зимата