35% от руснаците вярват, че Слънцето се върти около Земята