Потреблението на въглища се очаква да се върне на рекордните нива от 2013 година