Зафиров: Назначаването на тримата министри в служебния кабинет е в нарушение на устава на БСП