Energoatom и Westinghouse стартират стажантска програма в САЩ за ядрени инженери