КРС предостави на телекомите допълнителен честотен ресурс в обхват 1800 MHz