Дните на Австрийската култура и изкуство в Бургас ще бъдат открити с пърформанса „Сънищата на Аза“