Забранено е чупенето на клони и събирането на липов цвят от улици и тротоари в Стара Загора