Жилищното кредитиране у нас продължава да нараства с рекордни темпове