Ключова европейска икономика се подготвя за най-лошото