Община отказа на бивш министър да купи апетитни имоти