Грузия е решена да работи за получаване на статут на кандидат за членство в ЕС