Не чукайте по кората! Най-сладката диня се познава само така