Улеснява се приемът на чуждестранни студенти в наши университети