Община Асеновград проведе кампания за дентално здраве на деца