Даниел Лорер: Едно нещо не направихме добре - да комуникираме по-активно успехите