Кремъл: Русия е много надежден енергиен доставчик за Европа