Постигнато е разбирателство за облекчаване на трафика между България и Румъния