„Божигол“-младши с дебют при професионалистите едва на 15 години