СОС прие икономическата рамка на обществения градски транспорт - Общество и политика