Германия задейства втора фаза от своя извънреден план за газа