Хасковски гимназисти се готвят за предприемачи в учебна фирма