Танцова школа „Estrella“ с ръководител Олга Мохова завоюва много медали на престижния конкурс „Magic World” в Хасково