Творчески колектив „На улицата” с 3-дневна поредица от събития