Акционерите на "Солвей Соди" са одобрили изплащането на 111 млн. лв. дивидент