Кирил Петков от Брюксел: Оомръзна ми от страхливци!