Липса на кворум и днес провали заседанието на парламента