Александър Морфов се завръща в Народния театър като главен режисьор на трупата