Разместване! В парламента се появи нова парламентарна група