Reuters: Очаквания за по-неутрална политика към Русия с падането на правителството в България