Петков: Ще предложим същото правителство в основния си състав