Кабинетът прие, че тол таксите ще се увеличат поетапно