Студентите искат 1000 лв. стипендия за докторантите