Финансовите предизвикателства пред еврозоната са реални