Ужас! Варненски плаж бъка от чревни коки и eшерихия коли