Дефицитът на витамин D е свързан с повишен риск от развитие на деменция