Бизнесът в България постепенно осъзнава смисъла от ESG