АЦБ: Оцелелите от разгрома на криптовалутите може да са следващият Amazon