Темата за РСМ ще бъде приоритет и за чешкото председателство - Общество и политика