И Външна комисия блокира по френското предложение за РСМ