Плаващите мнозинства в НС – риск за бюджета и парите от ЕС за възстановяване