Вилроа дьо Гало: Франция би трябвало да избегне рецесията тази година